Badia del Vallčs - transparčncia
TRANSPARČNCIA RETIMENT DE COMPTES DADES OBERTES PARTICIPACIÓ SEU ELECTRŇNICA
CERCADOR
Botó que mostra/amaga menú lateral
Relació completa proveidors, adjudicataris, contractistes i quantificació econňmica

Aqui podreu consultar la relació nominal d'empreses que treballen per a aquest Ajuntament.

En cas de persones físiques s'haurà de tenir present les disposicions que regulen la protecció de les dades de caràcter personal i el seu règim de protecció, la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, de manera que les dades següents que s'informen no contenent el DNI del proveïdor.

Únicament si existissin dos o més persones amb el mateix nom i cognoms, fet que podria donar lloc a confusió, es publicaria parcialment el número del DNI d'ambdues persones (ocultant certes posicions), amb la finalitat exclusiva de diferenciar -los entre si; en cas contrari, la informació relativa al DNI no seria rellevant per compliment del principi de transparència.


- Relació de proveïdors, adjudicataris i contractistes de l'any 2018.

- Relació de proveïdors, adjudicataris i contractistes de l'any 2017.

^