Badia del Vallès - transparència
TRANSPARÈNCIA RETIMENT DE COMPTES DADES OBERTES PARTICIPACIÓ SEU ELECTRÒNICA
CERCADOR
Botó que mostra/amaga menú lateral
Regidories delegades

L'alcaldessa pot delegar l'exercici d'algunes de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern, i també pot conferir delegacions especials per a encàrrecs específics, a favor de qualsevol regidor o regidora.

L'acord de delegació 2020-0945 determina les comeses específiques, amb facultats per a la direcció de programes i proposta de resolució als òrgans competents de les regidories següents:

Rafael Moya Camarón

 → Planificació urbanística i regeneració urbana (Habitatge i Planificació Urbana), integrades a l'àrea de Dret a la Ciutat i Agenda Urbana; Política econòmica i fiscal (Intervenció i Tresoreria), integrades a l'àrea d'Economia i Serveis centrals i Bon govern, Transparència i Atenció a la Ciutadania, integrades a l'àrea d'Alcaldia-Presidència. 

Montserrat Jiménez Molina

 → Serveis Centrals (Serveis generals i Organització i Recursos Humans), integrades a l'àrea d'Economia i Serveis Centrals i Assessoria jurídica i contractació, integrades a l'àrea d'Alcaldia-Presidència. 

Josep Martínez Valencia

 → PLACI, Ciutadania, participació i drets civils, integrades a l'àrea d'Acció Comunitària Inclusiva i Seguretat Ciutadana, integrada a l'àrea d'Alcaldia-Presidència. 

Mª Encarnación Rodrigo Morales

 → Promoció Econòmica i Comerç i Medi ambient i Salut ambiental, integrades a l'àrea de Dret a la Ciutat i Agenda Urbana.

Iván Sanz Pérez

 → Orientació, Inserció Laboral i Ocupació, Primera infància, Infància i Adolescència (Primera infància, Infància i Adolescència i Joventut) i Intervenció socioeducativa, integrades a l'àrea d'Acció Comunitària nclusiva i la regidoria d'Informàtica i Noves tecnologies, integrada a l'àrea d'Economia i Serveis centrals.

Mª José Granados Martínez

 → Benestar social, Dependència i Salut i Feminisme (CIRD), integrades a l'àrea d'Acció Comunitària Inclusiva.

Mª José Infante Guadamuro

 → Cultura (Biblioteca) i Educació (acció comunitària inclusiva).

Antonio García Barba

 → Esports i Gent gran, integrades a l'àrea d'Acció Comunitària Inclusiva.

Antonio Rodríguez  Yañez

 → Manteniment de serveis públics i equipaments (Manteniment de l'espai públic, Manteniment de les IEM i Manteniment del Mercat públic), integrades a l'àrea de Dret a la ciutat i Agenda urbana.

 

^