Badia del Vallès - transparència
TRANSPARÈNCIA DADES OBERTES PARTICIPACIÓ SEU ELECTRÒNICA
CERCADOR
Botó que mostra/amaga menú lateral
Regidories delegades

L'alcaldessa pot delegar l'exercici d'algunes de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern, i també pot conferir delegacions especials per a encàrrecs específics, a favor de qualsevol regidor o regidora.

L'acord de delegació 2020-0945 determina les comeses específiques, amb facultats per a la direcció de programes i proposta de resolució als òrgans competents de les regidories següents:

Rafael Moya Camarón

 → Planificació urbanística i regeneració urbana, Habitatge, Seguretat ciutadana, adjunt de la regidoria de política econòmica i fiscal (Economia i Serveis centrals) i la regidoria de bon govern, transparència i atenció ciutadana (Alcaldia). 

Montserrat Jiménez Molina

 → Política econòmica i fiscal, economia i hisenda, serveis generals i contractació, organització i Recursos humans, informàtica i noves tecnologies. 

Josep Martínez Valencia

 → Acció comunitària inclusiva, ciutadania, participació i drets civils, igualtat i no discriminació, convivència i civisme. 

Mª Encarnación Rodrigo Morales

 → Espai públic, medi ambient, salut ambiental, activitat econòmica i gestió del patrimoni (Economia i serveis centrals).

Iván Sanz Pérez

 → Orientació, inserció laboral i ocupació, intervenció socioeducativa, primera infància, infància, adolescència i joventutat i adjunt de la regidoria d'informàtica i noves tecnologies (Economia i serveis centrals). 

Mª José Granados Martínez

 → Benestar social, dependència i salut i feminisme (acció comunitària inclusiva).

Mª José Infante Guadamuro

 → Cultura i Educació (acció comunitària inclusiva).

Antonio García Barba

 → Esports i Gent gran i dependència (acció comunitària inclusiva).

Antonio Rodríguez  Yañez

 → Sostenibilitat, transició ecològica, serveis i manteniment (Dret a la ciutat i Agenda urbana)

 

^