Badia del Vallès - transparència
TRANSPARÈNCIA RETIMENT DE COMPTES DADES OBERTES PARTICIPACIÓ SEU ELECTRÒNICA
CERCADOR
Portada > Transparència > IMAGINA BADIA > EL PROCÉS
Botó que mostra/amaga menú lateral
EL PROCÉS

L'URBACT

Setembre 2015: un projecte de l'UE per posar Badia al mapa

Imagina badia 2

Aquest projecte forma part d'un dels nombrosos programes de col·laboració internacional que impulsa i finança la Unió Europea. La iniciativa europea URBACT és un programa d'intercanvi i aprenentatge entre ciutats de la UE que promou el desenvolupament urbà sostenible i la millora de les polítiques locals.

Badia participa en la tercera convocatòria del programa, i fins al moment s'han generat 45 xarxes temàtiques connectant més de 500 ciutats europees. Una de les seves línies d'actuació és la xarxa de ciutats Sub>urban Reinventing the fringe, agrupa Badia del Vallès (a través de l'àrea metropolitana) amb les ciutats d'Anvers (Bèlgica), Casoria (Itàlia), Düsseldorf (Alemanya), Solin (Croàcia), Brno (República Checa), Oslo (Noruega), Baia Mare (Romania), Viena (Àustria).

Imagina Badia 3

Aquestes  nou ciutats desenvoluparan al llarg de 2017 cadascuna el seu Pla Local d'Acció, una estratègia per orientar la millora urbana des d'una perspectiva global: social, econòmica, ambiental i participativa; i augmentar la capacitat per generar polítiques integrals, millorar el disseny i la implementació de polítiques urbanes, aixó com generar i compartir coneixement.

En totes les ciutats es desenvoluparan estratègies comunes per augmentar la capacitat per generar polítiques integrals, millorar el disseny i la implementació de polítiques urbanes, així com generar i compartir coneixement.

Tornar amunt(1)


ELS INICIS

Setembre 2015- Gener 20174: L'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Badia del Vallès preparen el projecte

Imagina Badia 4Al setembre de 2015 s'inicia el treball conjunt entre l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. De la part de l'Ajuntament de Badia del Vallès, el projecte està sent coordinat per l’Àrea de Presidència, l'àrea d'Acompanyament a les Persones (ja que es busca involucrar directament a la ciutadania en el procés) i l’Àrea de Territori (ja que les intervencions tindran una important influència en la forma urbana de la ciutat).

L’Àrea Metropolitana de Barcelona,per la seva part, promou el projecte des de la direcció dels serveis d'Urbanisme, amb estreta col.laboració amb el servei de Redacció del Pla Director Urbanístic. Tot plegat, amb l'objectiu qu aquesta experiència sigui una prova pilot per explorar possibles maneres innovadores d'abordar la planificació metropolitana a mig i llarg termini.

En aquestes sessions inicials de treball, en les quals van participar una desena de tècnics d'ambdós organismes es va definir la metodologia i el calendari ddel projecte. També es van definir les línies de treball per fer arribar el projecte a la ciutadania durant el procés de redacció del document.

Tornar amunt(2)


LES PERSONES IMPULSORES

Gener 2017- Abril 2017: el treball del Grup Central de Debat

Tots els projectes del programa URBACT es desenvolupen a partir del treball d'un grup de persones format per membres de l'administració local i per ciutadans i ciutadanes que participen de manera voluntària en el seu desenvolupament. 

En el cas de Badia del Vallès, aquest grup està format per una vintena de persones i s'ha anomenat GRUP CENTRAL DE DEBAT.

El Grup Central de Debat és un grup de persones vinculades amb entitats, associacions i institucions públiques de Badia del Vallès interessades a contribuir a la millora de la ciutat amb la redacció del Pla d'Acció Local.

Al gener del 2017 es va constituir aquest Grup Central de Debat de Badia del Vallès que es reuneix aporximadament un cop al mes i està format per persones de l'Associació de Veïns, l'Associació de Comerciants, la Federació d'Entitats Culturals, l'Associació del Mercat Municipal, la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (comprovar), l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Badia del Vallès, així com diversos veïns que participen a títol personal.

 

Imagina badia 5


LES ACTIVITATS PARTICIPATIVES

Abril 2017- Novembre 2017: El treball amb la ciutadania

Imagina badia 6De manera complementària al treball desenvolupat pel Grup Central de Debat, i amb l'objectiu d'involucrar la màxima quantitat de gent, a partir del mes d'abril també es desenvolupen activitats lúdiques i de debat per recollir el parer i les aportacions de tothom. 

Per a aquestes accions van des de trobades de debat amb persones expertes en un tema concret, a passejades col·lectives per re-descobrir aspectes poc coneguts de la ciutat de Badia o sessions a l'espai públic en què compartir la feina duta a terme pel Grup Central de Debat.

Tot plegat, amb l'objectiu de portar a peu de carrer el debat sobre les futures accions, incorporar la màxima diversitat de veus i d'opinions, fent servir formats diferents amb els quals pensar sobre el futur de la ciutat, per a que esdevingui una activitat divertida i entretinguda.

Estigueu pendents de l'agenda i participeu en les trobades, les passejades i les jornades festives que organitzarem entre els mesos d'abril i setembre! També us mantindrem informats a través de les xarxes socials!

Tornar amunt(3)
PLA D'ACCIÓ LOCAL

Novembre 2017- Març 2018: redacció del Pla d'Acció

Imagina badia 7

El Pla d'Acció de Badia del Vallès és un document estratègic que recollirà els resultats de tot aquest procés de millora de la ciutat i està previst que sigui definitiu a la primavera d el'any 2008.

En primer lloc, aquest document defineix els principals objectius que es volen assolir; és a dir, les situacions que es pretenen millorar, en tant qu es'hagi identificat com a prioritària. Tenint en compte que no es podrà abordar tot allà que no funcioan a Badia amb un únic document, caldrà ser molt curosos a l'hora de definir aquets objectius.

En segon lloc, el Pla d'Acció Local determina quina haurà de ser l'estratègia a seguir per millorar aquesta situació, una visió general que incolucra a molts actors de la ciutat, i no únicament a l'Ajuntamnet o les isntitucions públiques, per sumar esforços i aconseguir sinèrgies entre uns i altres.

Finalment, aquesta estratègia es desenvolupa en accions concretes que s'hauran d'implementar amb l'horitzó 2020. Totes aquestes accions seran programades temporalment, amb una valoració econòmica de la seva implemntació i la identificació dels actors o persones responsables. Per garantir l'èxit de l'operació i aconseguir així la consecució dels objectius marcats al Pla d'Acció Local serà cabdal la definició acurada d'aquestes accions, en tant que han de ser realitzables i realistes.


Tornar amunt(4)

Amb la col·laboració de:

Logo SUB URBLogo AMBLogo Ajuntament

^