Botó que mostra/amaga menú lateral
Modificació puntual del Pla General Metropolità en la parcel·la d'habitatge dotacional al carrer Saragossa
 • Aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 11 d'abril de 2019 la proposta de Modificació puntual Pla General Metropolità relativa a la volumetria de la parcel.la HD al carrer Saragossa de Badia del Vallès, de conformitat amb els articles 57 a 59 i 73 a 100 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es sotmet a informació pública pel termini de un mes mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de premsa periòdica de més divulgació.

  Durant aquest termini podrà ser examinada per qualsevol interessat en les dependències municipals situades en Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament http://badiadelvalles.sedelectronica.es.

  En la mateixa sessió del plenari municipal s'acorda la suspensió de les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic vigent. En aquest cas l’àrea afectada es la Parcel.la HD al carrer Saragossa.

 • Documentació associada

  Certificat d´acord

  Certificat d'acord

  Fitxer: 20190412_Certificat_Certificat_d_acords_Certificat_d_acord.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 645.67 kB

  Modificació puntual del Pla General Metropolità en la parcel·la d´equipament comunitari d´allotjament dotacional públic situada al carrer Saragossa, de Badia del Vallès. Llibre 1

  Modificació puntual del Pla General Metropolità en la parcel·la d'equipament comunitari d'allotjament dotacional públic situada al carrer Saragossa, de Badia del Vallès. Llibre 1

  Fitxer: 2488_MpPG_llibre_1_Doc1_a_5_MpPGM.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 53
  Mida: 6.05 MB

  Modificació puntual del Pla General Metropolità en la parcel·la d´equipament comunitari d´allotjament dotacional públic situada al carrer Saragossa, de Badia del Vallès. Llibre 2

  Modificació puntual del Pla General Metropolità en la parcel·la d'equipament comunitari d'allotjament dotacional públic situada al carrer Saragossa, de Badia del Vallès. Llibre 2

  Fitxer: 2488_MpPG_llibre_2_Doc6_memria_Social.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 62
  Mida: 13.47 MB

Publicat el 29.04.2019
^