Badia del Vallès - transparència
TRANSPARÈNCIA RETIMENT DE COMPTES DADES OBERTES PARTICIPACIÓ SEU ELECTRÒNICA
CERCADOR
Botó que mostra/amaga menú lateral
Pla d'actuació municipal

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és l'eina de planificació de l'activitat municipal durant el mandat corresponent, i recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern municipal i les línies d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu abast.

Aquest document està dissenyat per l'equip de govern i recull el programa electoral del partit dels socialistes de Badia del Vallès, amb el qual va concórrer a les eleccions municipals i amb el que va ser la llista més votada, així com també les propostes sorgides al si de les reunions celebrades amb la ciutadania als diferents espais de participació ciutadana del municipi.

El PAM no pretén ser un instrument rígid i estàtic: és un document viu que haurà d'adaptar-se a les conjuntures que es puguin presentar i donar solucions a les diferents problemàtiques que puguin sorgir en el si dels òrgans de participació ciutadana existents i aquells que es creïn al llarg de la legislatura. Aspira, per tant, a ser un instrument de transparència de planificació de la gestió del govern municipal i reafirma la voluntat de l'equip de govern per consolidar i seguir aprofundint en polítiques públiques transparents, que millorin la qualitat dels serveis públics.

El Ple de 29 de gener de 2020 va aprovar el PAM 2019-2023. Consulteu el document aquí.

El PAM de l'anterior mandat, el trobareu aquí.

^