Portada > Consum > Informació sobre clàusules terra
Botó que mostra/amaga menú lateral
Informació sobre clàusules terra
Informació sobre clàusules terra


Reial Decret-llei 1/2017, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra

Al mes de gener, el govern espanyol va aprovar el Reial Decret llei 1/2017, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra. El text recull el procediment extrajudicial pel qual els bancs han de negociar amb els clients el reintegrament dels diners cobrats de manera indeguda, amb retroactivitat total, dacord amb una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Les entitats bancàries van tenir un mes per establir aquest mecanisme i un cop transcorregut, nhan dinformar els clients, no necessàriament de manera individualitzada, ja que ho poden fer a través de la seva pàgina web o del tauler danuncis de les seves oficines. 

Perquè siniciï el procés extrajudicial, que serà gratuït, ha de ser el consumidor qui presenti una reclamació. Tot i que no és obligatori, és recomanable demanar assistència legal. La persona que reclama ha de preparar lescriptura de la hipoteca que contingui la clàusula terra, i el càlcul dels diners que shan pagat de més i que, per tant, el banc hauria de tornar, amb els interessos inclosos.

Què són les clàusules terra?

Són unes clàusules establertes en els contractes de préstec hipotecari a interès variable que preveuen que, encara que el tipus d'interès baixi per sota d'un determinat llindar establert per lentitat bancària, la persona consumidora seguirà abonant el corresponent a aquest límit sense beneficiar-se de la baixa del tipus dinterès de referència, habitualment l'euríbor.

Com saber si la hipoteca té clàusula terra?

S'ha de buscar si el text inclou alguna referència a un tipus d'interès mínim.

Exemple: Exemple d'hipoteca amb clàusula terra

Podeu demanar assessorament si teniu dificultats per identificar si la vostra hipoteca conté una clàusula daquest tipus.

Què cal fer si la hipoteca té clàusula terra?

Esquema dels passos que cal seguir si detectem que la nostra hipoteca conté una clàusula terra i volem reclamarPerquè siniciï el procés extrajudicial, que serà gratuït, ha de ser el consumidor qui presenti una reclamació. Tot i que no és obligatori, és recomanable demanar assistència legal. La persona que reclama ha de preparar lescriptura de la hipoteca que contingui la clàusula terra, i el càlcul dels diners que shan pagat de més i que, per tant, el banc hauria de tornar, amb els interessos inclosos.

Un cop té la reclamació, el banc té dues opcions:

-         - Considerar que la reclamació és procedent, amb la qual cosa ha de remetre un càlcul amb la quantitat que estima que ha de tornar (si no els inclou, shi haurien dafegir els interessos legals sobre les quantitats pagades de més). Cal evitar signar res que no shagi llegit abans una persona experta.

-         - Considerar que la reclamació no és procedent. El banc només enviarà una comunicació explicant els motius pels quals entén que la clàusula no és abusiva. En aquest cas, el procediment extrajudicial acaba aquí i shauria dacudir als tribunals si es volen recuperar els diners.

El text no estableix un termini màxim per presentar les reclamacions per aquesta via, tot i que es recomana fer-ho al més aviat possible. Un cop presentada la reclamació, però, shaurà darribar a un acord en un termini màxim de tres mesos.

Finalització del procediment extrajudicial

Si en tres mesos no sha rebut resposta o si lentitat comunica expressament que considera que la reclamació no és procedent; si linteressat comunica al banc el seu desacord amb el càlcul de la quantitat a retornar o rebutja la quantitat oferta o si saccepta loferta però el banc no paga després de tres mesos des de la presentació de la reclamació, sentén que el procediment extrajudicial ha conclòs sense acord. En aquest cas, també sha dacudir a la justícia si es volen recuperar els diners.

On em puc adreçar?

Les persones amb consultes sobre clàusules terra es poden dirigir a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC). El Servei de Consum de l'Ajuntament ha habilitat els dijous al matí (de 10 h a 13.30 h) per atendre, de manera específica, les consultes relacionades amb les clàusules terra. A més, l'OMIC atèn tot tipus de consultes relacionades amb consum (també les que tenen a veure amb clàusules terra), els dimarts de 10 h a 13.30 h.

Més informació

- Preguntes i respostes sobre clàusules terra (Diputació de Barcelona)

- Preguntas y respuestas sobre cláusulas suelo (Diputació de Barcelona)

- Vídeo: Com reclamar la teva clàusula al banc (Diputació de Barcelona)

- Vídeo: Com reclamar la clàusula terra (Diputació de Barcelona)

- Informació sobre clàusula terra (Agència Catalana de Consum)

- Informació sobre clàusules terra (BBVA)

- Informació sobre devolució de clàusules terra (Bankia)

- Informació sobre devolució de clàusules terra (CaixaBank)

- Informació bàsica sobre clàusules terra (Banco Popular)

^