Botó que mostra/amaga menú lateral
Planejament urbanístic
Plànols
 • I.01 - Localització territorial

  I.01 - Localització territorial

  Fitxer: I_01_situacio.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 835.21 kB

    

  I.02 - Ortofotograma. Vol any 2008

  I.02 - Ortofotograma. Vol any 2008

  Fitxer: I_02_ortofoto.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 12.2 MB

   

  I.03 - Topopgràfic i àmbit de la modificació

  I.03 - Topopgràfic i àmbit de la modificació

  Fitxer: I_03_topografic.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.21 MB

    

  I.04.a - Reportatge fotogràfic. Làmina 1

  I.04.a - Reportatge fotogràfic. Làmina 1

  Fitxer: I_04_a_fotos.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 952.57 kB

    

  I.04.b - Reportatge fotogràfic. Làmina 2

  I.04.b - Reportatge fotogràfic. Làmina 2

  Fitxer: I_04_b_fotos.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 943.85 kB

   

  I.04.c - Reportatge fotogràfic. Làmina 3

  I.04.c - Reportatge fotogràfic. Làmina 3

  Fitxer: I_04_c_fotos.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 538.18 kB

   

  I.05 - Planejament urbanístic vigent. Classificació del sòl

  I.05 - Planejament urbanístic vigent. Classificació del sòl

  Fitxer: I_05_regim_sol.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.02 MB

   

  I.06 - Planejament urbanístic vigent. Qüalificació del sòl

  I.06 - Planejament urbanístic vigent. Qüalificació del sòl

  Fitxer: I_06_PV.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.51 MB

   

  I.07 - Determinacions del Pla Territorial Metropolità

  I.07 - Determinacions del Pla Territorial Metropolità

  Fitxer: I_07_ptmb.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 787.59 kB

   

  I.08 - Parcel·lari. Estructura de la propietat

  I.08 - Parcel·lari. Estructura de la propietat

  Fitxer: I_08_parcelles.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.28 MB

   

   

  I.09 - Usos i activitats actuals del sòl i l'edificació

  I.09 - Usos i activitats actuals del sòl i l'edificació

  Fitxer: I_09_usos_.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.32 MB

   

  I.10 - Sistema d'equipaments al municipi

  I.10 - Sistema d'equipaments al municipi

  Fitxer: I_10_equipaments.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.19 MB

   

  I.11 - Edificació existent. Altures

  I.11 - Edificació existent. Altures

  Fitxer: I_11_edificacio_alt.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.22 MB

   

  I.12.a - Perfils i seccions

  I.12.a - Perfils i seccions

  Fitxer: I_12_a_seccions.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 500.14 kB

   

  I.12.b - Perfils i seccions

  I.12.b - Perfils i seccions

  Fitxer: I_12_b_seccions.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 639.84 kB

   

  I.13.a - Servituds aeronàutiques

  I.13.a - Servituds aeronàutiques

  Fitxer: I_13_a_servitud_aeroport.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 814.32 kB

   

  I.13.b - Afectació acústica de l'aeroport de Sabadell. Petjada acústica

  I.13.b - Afectació acústica de l'aeroport de Sabadell. Petjada acústica

  Fitxer: I_13_b_servitud_aeroport.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 605.38 kB

   

  I.14.a - Serveis urbanístics existents. Clavegueram

  I.14.a - Serveis urbanístics existents. Clavegueram

  Fitxer: I_14a_clavegueram.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.55 MB

   

  I.14.b - Serveis urbanístics existents. Xarxa d'aigua potable

  I.14.b - Serveis urbanístics existents. Xarxa d'aigua potable

  Fitxer: I_14b_aigua.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.49 MB

   

  I.14.c - Serveis urbanístics existents. Xarxa de gas

  I.14.c - Serveis urbanístics existents. Xarxa de gas

  Fitxer: I_14c_gas.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.28 MB

   

  I.14.d - Serveis urbanístics existents. Xarxa de telecomunicacions

  I.14.d - Serveis urbanístics existents. Xarxa de telecomunicacions

  Fitxer: I_14d_telecomunicacions.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.33 MB

   

  I.14.e - Serveis urbanístics existents. Enllumenat públic

  I.14.e - Serveis urbanístics existents. Enllumenat públic

  Fitxer: I_14e_enllumenat.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.43 MB

   

  O.01 - Proposta de classificació del sòl

  O.01 - Proposta de classificació del sòl

  Fitxer: O_01_regim_sol.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.03 MB

   

  O.02 - Proposta de classificació del sòl

  O.02 - Proposta de classificació del sòl

  Fitxer: O_02_PP.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.38 MB

   

  O.03 - Proposta ordenació. Alineacions i rasants

  O.03 - Proposta ordenació. Alineacions i rasants

  Fitxer: O_03_ordenacio.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.43 MB

   

  O.04 - Proposta de nova delimitació de la trama urbana consolidada

  O.04 - Proposta de nova delimitació de la trama urbana consolidada

  Fitxer: O_04_delimitacio_TUC.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 978.09 kB

   

  O.05 - Imatge indicativa de la proposta

  O.05 - Imatge indicativa de la proposta

  Fitxer: O_05_imatge.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 2.42 MB

   

  O.06.a - Perfils i seccions

  O.06.a - Perfils i seccions

  Fitxer: O_06_a_seccions.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.41 MB

   

  O.06.b - Perfils i seccions

  O.06.b - Perfils i seccions

  Fitxer: O_06_b_seccions.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.71 MB

   

  O.06.c - Secció tipus nou vial de connexió N-S

  O.06.c - Secció tipus nou vial de connexió N-S

  Fitxer: O_06_c_seccions_tipus.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.14 MB

   

  O.06.d - Secció tipus nou vial de connexió N-S

  O.06.d - Secció tipus nou vial de connexió N-S

  Fitxer: O_06_d_seccions_tipus.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.2 MB

   

  O.06.e - Secció tipus nou vial de connexió N-S

  O.06.e - Secció tipus nou vial de connexió N-S

  Fitxer: O_06_e_seccions_tipus.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 812.29 kB

   

  O.07 - Sòl a urbanitzar

  O.07 - Sòl a urbanitzar

  Fitxer: O_07_urbanitzacio.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 995.45 kB

    

  O.08 - Gestió. Delimitació poligonal

  O.08 - Gestió. Delimitació poligonal

  Fitxer: O_08_gestio.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 1.08 MB

Publicat el 05.10.2011
^